नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील
शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट  पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार
*कृषिकन्यांनी करून दिला आधुनिक कृषितंत्रज्ञाशी परिचय*
उचंदा येथील युवा शेतकरी कल्पेश पाटील यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार….
डॉ. प्रवीण पाचपांडे यांना आरोग्य सेवा रत्न पुरस्कार…
मुक्ताईनगर येथील डॉ. प्रवीण पाचपांडे यांना आरोग्य सेवा रत्न पुरस्कार…
मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना अवैध माती,वाळू उपसा करणाऱ्यावर कार्यवाही करा.मनसे तालुका अध्यक्ष मधुकर भोई यांचे निवेदन

महाराष्ट्र

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील रावेर तालुक्यातील वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे नुकसान झालेल्या केळी बागांचे पातोंडी,...

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार मुक्ताईनगर प्रतिनिधी...

राष्ट्रीय

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील रावेर तालुक्यातील वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे नुकसान झालेल्या केळी बागांचे पातोंडी,...

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार मुक्ताईनगर प्रतिनिधी...

विदेश

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील रावेर तालुक्यातील वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे नुकसान झालेल्या केळी बागांचे पातोंडी,...

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार मुक्ताईनगर प्रतिनिधी...

राजकीय

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ शासनाने मदत जाहीर करावी: उद्योजक श्रीराम पाटील रावेर तालुक्यातील वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे नुकसान झालेल्या केळी बागांचे पातोंडी,...

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार

शेतकऱ्यांना ठिबक संचात 25 टक्क्यांची सूट पत्रकार परिषदेत श्रीराम पाटील: नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांना मदतीसाठी श्रीराम ठिबक कंपनीचा पुढाकार मुक्ताईनगर प्रतिनिधी...

मुख्यसंपादक श्री छबिलदास पाटील

उपसंपादक अक्षय ठाकरे