मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस
*ज्ञानदादाकडून मुक्ताईस भाऊबीजेची साडीचोळी भेट* आळंदी व मुक्ताईनगर दोन्ही संस्थानने जपली परंपरा
*हिंदू-मुस्लीम मनोमिलन काळाची गरज—उद्योजक श्रीरामदादा पाटील*
उचंदा येथील युवा शेतकरी कल्पेश शेषराव पाटील यांची केळी विदेशात रवाना..
हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख यांचा संत तुकाराम महाराज युवा फाउंडेशन च्या वतीने मानपत्र देऊन सत्कार
*उद्या उचंदा येथे शेतकरी मेळाव्यात हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन….*
*उद्या उचंदा येथे शेतकरी मेळाव्यात हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन….*

महाराष्ट्र

मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस

छबिलदास पाटील मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस मुक्ताईनगर प्रतिनिधी ग्रामीण भागात...

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान मुक्ताईनगर प्रतिनिधी पंढरपूर...

राष्ट्रीय

मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस

छबिलदास पाटील मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस मुक्ताईनगर प्रतिनिधी ग्रामीण भागात...

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान मुक्ताईनगर प्रतिनिधी पंढरपूर...

विदेश

मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस

छबिलदास पाटील मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस मुक्ताईनगर प्रतिनिधी ग्रामीण भागात...

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान मुक्ताईनगर प्रतिनिधी पंढरपूर...

राजकीय

मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस

छबिलदास पाटील मुक्ताईनगर: एकीकडे लगीनसराई तर दुसरीकडे शेती कामाची घाई.  मशागतीस उरले १५ ते १८ दिवस मुक्ताईनगर प्रतिनिधी ग्रामीण भागात...

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान

आदिशक्ती श्री. संत मुक्ताई ७२५ व्या अंतर्धान सोहळ्यासाठी श्री पांडुरंगराय पालखी सोहळ्याचे २३ मे रोजी मुक्ताईनगरकडे प्रस्थान मुक्ताईनगर प्रतिनिधी पंढरपूर...

मुख्यसंपादक श्री छबिलदास पाटील

उपसंपादक अक्षय ठाकरे